สิวอุดตัน ความคิดของเราเอง

สิวอุดตัน เรามานั่งถามคิดความคิดว่าทีว่าน่าจะมีมากกว่า คือว่า การที่เรามีมากกว่า ไม่ต้องการมกากว่า คือว่า มานั่งถามตัวเองไดัไหม สิวอุดตัน ที่ว่ารักษาหายได้ไหม ก็ต้องมนั่งถามตัวเองได้ไหม ตามที่ต้องการมกากว่า อิอิ สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>