ที่จริงก็ว่า สิวที่หลัง นี่หละไม่ดีเลย

สิวที่หลัง ที่จริงก็คิดว่าไม่ดีเลยอย่างไม่นาเชือเลย เราก็ว่าหละั สิวที่หลัง ที่นี่หละไม่นาจะหายได้อย่าางทีว่าอย่างที่ผ่านมาจริง ๆเลย ก็มาเลยมานั่วถามตัวเงนะต้องการไหม  ก็ต้องการมากกว่า สิวที่หลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>